Avis Legal

Aquesta pàgina Web és propietat de l’ASSOCIACIO VETERANS RUGBI FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, RUGBY BARÇA) -amb NIF: G66287780 i domicili al Carrer Ruiz de Padrón n 68, pis 2, 08026 Barcelona.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’ usuari pot adreçar-se a RUGBY BARÇA, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com:

Telèfon: 623 368 531 (Espanya) / + 34 623 368 531 (fora d’Espanya)

Correu electrònic: ass.rugbyfcb@gmail.com
Correu postal: Carrer Ruiz de Padrón n 68, pis 2, 08026 Barcelona (Espanya)

A L’ASSOCIACIÓ DE VETERANS RUGBI FUTBOL CLUB BARCELONA (AVRFCB) RUGBY BARÇA
tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i fer la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingueu la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a ASSOCIACI VETERANS RUGBI FUTBOL CLUB BARCELONA (AVRFCB) RUGBY BARÇA estem tractant les vostres dades personals, per la qual cosa podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant ASSOCIACIÓ VETERANS RUGBI FUTBOL CLUB BARCELONA (AVRFCB) RUGBY BARÇA , Cl Ruiz de Padró n 68, pis 2, 08026 Barcelona o a l’adreça electrònica ass.rugbyfcb@gmail.com, identificant-se suficientment a la seva sol·licitud per mitjans electrònics o, si no n’hi ha, mitjançant sol·licitud degudament signada. No obstant això, si el responsable del tractament tingués dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud podrà sol·licitar que es faciliti informació addicional necessària per confirmar la vostra identitat. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en lexercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.